ผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจบนอินเทอร์เน็ตหลายรายมักมีความกังวลเกี่ยวกับการวางแผนการตลาด

Knowledge_2010_07_15_14_23_04_a9b5e8d0fba5dc5503a51063c5d20bc6_fullsize-300x300

ซึ่งในความเป็นจริงแล้วการตลาดสำหรับธุรกิจบนอินเทอร์เน็ตนั้น ไม่ได้แตกต่างจากการตลาดสำหรับธุรกิจอื่นนักเพียงแต่รู้จักการวางแผนด้านนโยบายและกลยุทธ์ต่างๆ ที่จะนำมาใช้ในเว็บไซต์ของตัวเอง เพื่อดึงดูดลูกค้าให้เข้าชมเว็บไซต์และแวะซื้อสินค้าเป็นประจำบ่อยครั้ง กลยุทธ์การตลาดออนไลน์ในระดับพื้นฐาน มีดังนี้

  1. The Objective
    สิ่งแรกที่ผู้ประกอบการจะต้องคำนึงถึงคือ การกำหนดทิศทางให้ชัดเจนว่าจะทำธุรกิจแบบใด จะเป็น B2B, B2C, C2C หรือจะขายปลีกให้กับผู้ซื้อทั่วโลก เนื่องจากตลาดบนอินเทอร์เน็ตของไทยยังค่อนข้างแคบ ดังนั้นผู้ประกอบการจะต้องพิจารณาขอบเขตธุรกิจ สินค้า การบริการ การตลาด เป็นต้น การตลาดเป็นสิ่งจำเป็นต่อผู้ประกอบการเพราะเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้สินค้าขายได้หรือไม่ได้ และจะต้องคำนึงถึงความต้องการของลูกค้าเกี่ยวกับสินค้ารวมทั้งการบริการ ที่จะให้กับลูกค้าและสิ่งสำคัญที่สุด คือการโฆษณาเว็บไซต์ ให้มีชื่อเสียง
  2. The Audience
    ในการทำเว็บไซต์ให้เป็นที่น่าสนใจของกลุ่มเป้าหมายและแวะเข้ามาใช้บริการบ่อยๆ เราจะต้องสร้างความเป็นกันเองและความคุ้นเคยในเว็บไซต์ให้แก่กลุ่มเป้าหมายแต่ละลักษณะจะต้องคาดเดาว่าต้องการอะไร เปรียบเสมือนที่เราแวะชมเว็บไซต์ของผู้อื่นบ่อยครั้ง ซึ่งจะทำให้คาดเดาได้ว่ากลุ่มเป้าหมายต้องการอะไร
  3. The Content
  4. The Structure
  5. The Navigation