ผู้ที่มีความนับถือตนเองสูง เป็นคนที่มีปฏิภาณมากที่สุดในการสร้างมิตรไม่ว่าเขาจะไปที่แห่งไหน เนื่องจากเขาชอบตัวเอง เขาจึงชอบผู้อื่นโดยธรรมชาติเมื่อผู้คนรู้สึกว่ามีใครชอบพวกเขาอย่างจริงจัง พวกเขาจะเปิดรับฟังบุคคลผู้นั้นมากขึ้น และซื้อสินค้าของนักขายที่กำลังเสนอขาย

ความนับถือตนเองกำหนดรายได้ของคุณ

ทุกสิ่งที่คุณทำเพื่อยกระดับความนับถือตนเองของคุณให้ดีขึ้น จะเพิ่มพูนและส่งเสริมคุณภาพ ความสัมพันธ์ของคุณและลูกค้า การกระทำเพื่อสร้างความนับถือตนเองกระตุ้นให้เกิด ปัจจัยด้านฉันมิตร จะส่งผลให้คุณเป็นนักขายที่ประสบความสำเร็จมากขึ้น สุดยอดของนักขายที่มีขีดความสามารถอย่างเป็นธรรมชาติ ในการสร้างมิตรกับลูกค้ามุ่งหวังอย่างง่ายดาย

อารมณ์ติดต่อถึงกันได้

สิ่งเหล่านี้คือกุญแจที่คุณไม่สามารถรับบางสิ่งที่คุณยังไม่มีและคุณไม่สามารถส่งผ่านความกระตือรือร้นให้คนอื่นได้ หากคุณเองยังขาดสิ่งนี้ นี่คือ เหตุผลที่นักขายมือทองรักสินค้าหรือบริการและรักการขาย ความกระตือรือร้นของพวกเขาเป็นความรู้สึกจากห้วงลึกของจิตใจอย่างแท้จริงลูกค้ามุ่งหวังสัมผัสความรู้สึกนี้ได้ในระดับจิตใจใต้สำนึกและต้องการเข้าไปมีส่วนร่วม ไม่ว่าจะสิ่งใดก็ตาม ที่ทำให้พวกเขารู้สึกดีเกี่ยวกับตนเองและการงานที่ทำอยู่ เนื่องจากความมั่นใจและความปรารถนาอย่างแรกกล้า ลูกค้ามุ่งหวังจึงอยากซื้อสินค้าจากนักขายกลุ่มนี้ พร้อมทั้งแนะนำพวกเขาให้รู้จักกับเพื่อนๆอีกด้วย

ฝึกซ้อมในใจ

การฝึกซ้อมในใจเป็นสิ่งสำคัญมาก ยิ่งคุณตั้งโปรแกรมตัวเองไว้ล่างหน้ากระดอนกลับมาเพียงใด แระเอาชนะความล้มเหลวและการปฏิบัติที่เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตการขายยิ่งง่ายมากขึ้น

น่าสนใจอย่างยิ่งทีเดียวเมื่อคุณตัดสินใจแล้ว ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น คุณไม่มีวันล้มเลิก แล้วความนับถือตนเองจะเพิ่มขึ้นทันที คุณคารพตัวเองมากขึ้นความมั่นใจตัวเองจะทะยานสูงขึ้น แม้ว่าคุณยังไม่ได้ก้าวออกจากห้องทำงานเลยก็ตาม