หลักการออกแบบส่วนหัวของเว็บเพจ  คือ  ต้องระบุชื่อหรือสัญลักษณ์ขององค์กรทุกครั้ง 

เพื่อให้ผู้ชมเว็บไซต์ทราบอยู่เสมอว่ากำลังชมเว็บใดอยู่ผู้ชมเว็บไซต์ทราบอยู่เสมอว่ากำลังชมเว็บใดอยู่  นอกจากจะระบุชื่อเว็บไซต์ทุกครั้งที่มีการเชื่อมโยงแล้ว  อาจใช้วิธีสร้างความสม่ำเสมอให้เก็บเว็บเพจย่อยโดยออกแบบรูปลักษณ์ให้เป็นรูปแบบเดียวกัน

Website

การออกแบบส่วนเนื้อหา  จะต้องกำหนดวัตถุประสงค์ก่อนว่า  หน้าเว็บนั้นต้องการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องใด เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ชม การออกแบบส่วนคอลัมน์เชื่อมโยงจะเน้นคุณสมบัติด้านความง่ายต่อการใช้งาน การออกแบบเครื่องทาบบัตรส่วนท้ายของเว็บเพจจะเน้นความสม่ำเสมอเช่นเดียวกับส่วนหัวของเว็บเพจ