แนวคิดในเรื่องข้อได้เปรียบเชิงการแข่งขัน คือหนึ่งในข้อคิดด้านการขายและการบริหารที่สำคัญที่สุดในศตวรรษที่ 21 หลักการนี้กล่าวว่า “ความแตกต่างในความสามารถเพียงเล็กน้อย ก่อให้เกิดความแตกต่างในผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ได้” ความแตกต่างระหว่างคนที่มีผลงานยอดเยี่ยม กับคนที่มีผลงานระดับธรรมดา ไม่ได้เกิดจากความสามารถพิเศษหรือความสามารถที่แตกต่างกันเลย บ่อยครั้งมันเป็นเพียงสิ่งเล็กๆ น้อย ๆ ที่ทำได้อย่างสม่ำเสมอเท่านั้น

ชนะแค่ปลายจมูก

หากนักขายคนหนึ่งขายได้ในตลาดที่แข่งขันกัน หมายความว่า เราขายเก่ากว่านักขายที่ขายไม่ได้ถึงสิบเท่าอย่างนั้นหรือ ไม่ใช่แน่ๆ บางทีอาจเป็นเทคนิคเพียงเล็กน้อยที่เป็นเหตุให้ลูกค้าซื้อจากคนหนึ่ง แทนที่จะเปลี่ยนไปซื้อจากอีกคน ข้อเท็จจริงก็คือ นักขายที่ขายได้อาจเก่งกว่าคนที่ขายไม่ได้เพียงปลายจมูก เท่านั้น

นักขายจะมีข้อเสียเปรียบเมื่อเทียบกับม้า พวกเขาไม่มีรางวัลปลอบใจ หากม้าเข้าป้ายเป็นที่สองหรือที่สาม มันยังคงได้รางวัล แต่ในการขายเป็นธุรกรรมแบบ ผู้ชนะกินรวบ  นักขายที่ขายไม่ได้ จะไม่ได้อะไรเลยไม่ว่าเขาจะลงทุนพัฒนาการขายนานกี่ชั่วโมงก็ตาม

ทำตัวให้เก่งขึ้นมาอีกนิด

ในการขายนั้น ขอให้คุณทำดีกว่าเดิมเพียงเล็กน้อย และสร้างความแตกต่างในกลุ่มทักษะหลักที่ก่อให้เกิดผลลัพธ์ แต่ละด้านเพื่อให้ผลลัพธ์สะสมเป็นความแตกต่างในรายได้ที่เหนือกว่าธรรมดา ทักษะของตนเองหรือความสามารถที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อย เพียงแค่ 3 – 4 เปอร์เซ็นต์ ก็ทำให้เกิดข้อได้เปรียบเชิงการแข่งขันแล้ว และทำให้คุณติดอยู่ในกลุ่มบนสุด 20 เปอร์เซ็นต์ ต่อไปก็ระดับ 10 เปอร์เซ็นต์

เมื่อคุณพัฒนาเคล็ดลับเล็กๆนี้ขึ้นมาได้ ก็เหมือนกับดอกเบี้ยทบต้น ที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง ขั้นแรกคุณอาจขยับนำหน้าคนอื่นเพียงเล็กน้อย เมื่อเพิ่มเติบทักษะเข้าไป คุณก็จะเก่งขึ้นเรื่อยๆ ยิ่งถนัดกับทักษะนี้มากเพียงใด คุณก็จะได้รับผลลัพธ์ที่ดีขึ้นเท่านั้น และไม่นานคุณอาจจะล้ำหน้าคนอื่นห่างออกไปเรื่อยๆ ภายในเวลาไม่กี่ปี