ความก้าวหน้าของเครื่องสแกนลายนิ้วมือในยุคปัจจุบัน

Businessman Using Finger Print To Open Door.

หัวอ่านทันสมัย :
ยุคปัจจุบันมีการเปลี่ยนหัวอ่านมาเป็นแบบกระจกป้องกันการขูดขีดที่ทำให้ Fingerprint Reader มีมาตรฐานขึ้น อ่านได้สะดวกง่ายดายขึ้น และกระจกไม่มีรอยขูดขีดที่จะทำให้การอ่านค่าเกิดการผิดพลาดหรือเสียหายได้

ปลอดภัยยิ่งขึ้น :
เทคโนโลยีตลอดจนโปรแกรมการอ่านลายนิ้วมือมีความละเอียดเพิ่มมากขึ้น และมีการพัฒนาเอกลักษณ์ของแต่ละแบรนด์ไปในหลากหลายรูปแบบ ทำให้ปลอมแปลงได้ยากยิ่งขึ้น และเพิ่มความปลอดภัยได้สูงขึ้นด้วย

รองรับการเชื่อมต่อออนไลน์ :
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ (Finger Scanner) ปัจจุบันสามารถพัฒนาให้เชื่อมต่อกับระบบ LAN หรือ Wifi ได้ดี เชื่อมต่อข้อมูลไปยังเครือข่าย (Network) ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทำให้ทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น

คำนวณข้อมูลมีประสิทธิภาพ :
มีการพัฒนาระบบคำนวณต่างๆ เข้าไปในเครื่องสแกนลายนิ้วมือ (Finger Scanner) โดยตรงเลย ทำให้สามารถคำนวณข้อมูลได้ทันท่วงทีที่เครื่อง ไม่จำเป็นต้องติดตั้งโปรแกรมเพิ่มเติมให้ยุ่งยาก

ประมวลและจัดเก็บข้อมูลได้ซับซ้อนขึ้น :
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ (Finger Scanner) สามารถจัดเก็บข้อมูลได้ซับซ้อนขึ้น และมีการคำนวณหลากหลายรูปแบบรองรับ

วัสดีคุณภาพดี :
วัสดุที่ใช้ทำเครื่องสแกนลายนิ้วมือ (Finger Scanner) ในยุคปัจจุบันเป็นวัสดุชั้นดี เสียหายยากขึ้น ทนทาน ยากแก่การทำลาย

รองรับปัญหาหลายด้าน :
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ (Finger Scanner) ในยุคปัจจุบันมีช่องเสียบ USB ให้คุณดาวน์โหลดข้อมูลเข้า Flash Drive ได้โดยตรง เพื่อรองรับการเก็บข้อมูลอีกรูปแบบ เวลาระบบอื่นๆ เสีย

เชื่อมเครือข่ายระหว่างกันได้ง่ายสะดวกสบาย :
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ (Finger Scanner) สามารถทำงานร่วมกันกับเครื่องสแกนลายนิ้วมือ (Finger Scanner) อื่นๆ ได้อย่างเป็นระบบ กรณีเป็นบริษัทใหญ่ หรือมีหลายสาขา ข้อมูลเชื่อมต่อกันได้ง่าย คำนวณได้ง่ายไม่ยุ่งยาก และเป็นระบบระเบียบ

รองรับการพัฒนาสู่ระบบคลาวด์ :
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ (Finger Scanner) ในยุคปัจจุบันมีการสร้างจุดเชื่อมต่อหรือเครื่องมือสำหรับเชื่อมต่อระบบต่างๆ ที่เพิ่มประสิทธิภาพได้มากขึ้น เพื่อรองรับการเข้าสู่ระบบคลาวด์ (Cloud System) ที่กำลังเป็นเทรนด์นิยมที่กำลังมาได้อย่างยอดเยี่ยม

ขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ :: https://th.hrnote.asia/personnel-management/190711-finger-scanner-cloud-system/