ยิ่งคุณชอบตัวเองในการเสาะหาลูกค้ามุ่งหวัง การสร้างความสัมพันธ์ฉันมิตร การบ่งชี้ความสามารถ การนำเสนอขายสินค้าและบริการ การขจัดข้อโต้แย้ง การปิดการขาย การขายซ้ำและยิ่งได้รับการอ้างอิงจากลูกค้ามากเพียงใด คุณจะเก่งกับทักษะแต่ละด้านมากเพียงนั้น

คนที่ไม่ชอบตัวเองหรือรู้สึกแย่กับตนเองใดด้านใดดานหนึ่ง จะทำด้านนั้นได้ไม่ค่อยดีนัก นักขายที่มีความนับถือตัวเองต่ำก็จะไม่ชอบคนอื่นเช่นกันด้วยเหตุนี้ พวกเขาจะพบกับความลำบอกในการสร้างความสัมพันธ์ที่มีคุณภาพสูงกับลูกค้า ด้วยเหตุผลบางอย่าง ลูกค้าก็ไม่ชอบหรือไม่ไว้ใจพวกเขา และพอใจที่จะซื้อสินค้าจากคนอื่นมากกว่า