ถ้าคุณเปิดเว็บเพจที่คุณบันทึกในรูปแบบ HTML ที่ถูกกรองอีกครั้งใน Word ข้อความของคุณ และลักษณะที่ปรากฏทั่วไปจะถูกรักษาไว้ แต่คุณอาจไม่สามารถใช้คุณลักษณะบางประการของ Word ในวิธีการแก้ไขแฟ้มของคุณตามปกติได้

ตัวอย่างเช่น ลักษณะที่ปรากฏของรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย (สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย: จุดหรือสัญลักษณ์อื่นที่วางไว้ก่อนหน้าข้อความ เช่น รายการในชุดรายการ เพื่อเป็นการเน้นให้เด่นชัดขึ้น) หรือรายการลำดับเลขจะถูกรักษาไว้ อย่างไรก็ตาม หน้าที่การใช้งานบางประการของ Word ที่เกี่ยวข้องกับรายการจะไม่ได้ถูกรักษาไว้

เมื่อมีโอกาส คุณควรบันทึกเว็บเพจในรูปแบบ HTML ที่ถูกกรองเมื่อคุณทำการแก้ไขเพจนั้นใน Word เสร็จแล้ว อย่างไรก็ตาม ถ้า HTML ต้นแบบของเว็บเพจของคุณไม่มีความสำคัญกับคุณ คุณควรบันทึกแฟ้มของคุณเป็นเว็บเพจมาตรฐาน ถ้าคุณต้องการแก้ไขแฟ้มนั้นในภายหลัง คุณสามารถรักษาแฟ้มสองแฟ้มไว้ดังนี้คือ แฟ้มหนึ่งในรูปแบบ Word และอีกแฟ้มหนึ่งในรูปแบบ HTML ที่ถูกกรอง คุณสามารถแก้ไขเนื้อหานั้นในเอกสาร Word บันทึกเอกสารนั้นในรูปแบบ Word สำหรับการแก้ไขในอนาคต จากนั้นบันทึกสำเนาเอกสารนั้นในรูปแบบ HTML ที่ถูกกรอง

เกี่ยวกับอักขระสากล และสัญลักษณ์บนเว็บเพจ

เมื่อคุณสร้างเว็บเพจ อักขระสากล เช่น ? (อักษร a ที่มีเครื่องหมาย (..) บนสระภาษาเยอรมัน) และ ? (อักษร e ที่มีอักขระเน้นเสียงสูง) และอักขระจากภาษาต่างๆ เช่นภาษารัสเซีย และภาษาญี่ปุ่น จะถูกรักษาไว้โดยค่าเริ่มต้น เว็บเพจจะถูกเก็บใน HTML (HTML: ภาษามาร์กอัปมาตรฐานใช้สำหรับเอกสารในเวิลด์ไวด์เว็บ HTML จะใช้แท็กเพื่อระบุวิธีที่เว็บเบราว์เซอร์จะแสดงองค์ประกอบเพจต่างๆ เช่น ข้อความหรือกราฟิก และวิธีการตอบสนองการกระทำของผู้ใช้) ในมาตรฐานการเข้ารหัส (การเข้ารหัส: ไบต์ (หรือลำดับของไบต์) ที่แสดงแทนแต่ละอักขระใน HTML หรือแฟ้มข้อความล้วน การเข้ารหัสแบบ Unicode จะสนับสนุนอักขระทั้งหมดในทุกภาษาและสามารถอ่านได้ด้วย Microsoft Internet Explorer 4.0 หรือรุ่นที่ใหม่กว่าและ Netscape Navigator 4.0 หรือรุ่นที่ใหม่กว่า) ข้อความที่ตรงกับรุ่นภาษาของคุณของ Microsoft Windows ถ้าอักขระนั้นไม่ได้ถูกรวมเข้าไปในมาตรฐานการเข้ารหัส อักขระนั้นจะถูกเก็บเป็น character entity (เอนทิตีของอักขระ: โค้ดที่ใช้ใน HTML เพื่ออธิบายสัญลักษณ์ จดหมายต่างประเทศ และอักขระพิเศษอื่นๆ เอนทิตีของอักขระเหล่านี้จะได้รับการดูแลโดย International Standards Organization (ISO)) ที่ถูกกำหนดชื่อจาก HTML มาตรฐานหรือการอ้างอิงอักขระตัวเลขที่ใช้แทนค่า Unicode (Unicode: มาตรฐานการเข้ารหัสตัวอักขระที่พัฒนาโดย Unicode Consortium โดยการใช้มากกว่าหนึ่งไบต์ในการแทนอักขระแต่ละตัว Unicode จะทำให้ภาษาเขียนเกือบทั้งหมดในโลกแทนด้วยการใช้ชุดอักขระชุดเดียว) สำหรับอักขระ สัญลักษณ์ที่คุณแทรกด้วยการใช้คำสั่ง สัญลักษณ์ บนเมนู แทรก จะถูกรักษาไว้บริษัทรับทำเว็บเมื่อคุณใช้แบบอักษรสัญลักษณ์ที่ถูกต้อง ถ้าคุณเขียนเว็บเพจในภาษาที่มากกว่าหนึ่งภาษา ขั้นแรกให้ตั้งค่าระบบของคุณเพื่อรองรับข้อความหลายภาษา และให้พิจารณาเปลี่ยนแปลงการเข้ารหัสของเว็บเพจของคุณให้ตรงกันกับภาษาที่คุณต้องการใช้

เกี่ยวกับการสร้างเว็บเพจ

เกี่ยวกับการสร้างเว็บเพจ

คุณสามารถใช้ Microsoft Word เพื่อสร้างเว็บเพจในวิธีเดียวกันกับที่คุณสร้างเอกสาร Word ธรรมดา คุณสามารถใช้เว็บเพจ แม่แบบ (แม่แบบ: แฟ้มที่ประกอบด้วยโครงสร้างและเครื่องมือสำหรับการสร้างรูปร่างให้กับองค์ประกอบต่างๆ เช่น ลักษณะและเค้าโครงหน้ากระดาษของแฟ้มสำเร็จรูป ตัวอย่างเช่น แม่แบบ Word สามารถสร้างรูปร่างของเอกสารเดี่ยว และแม่แบบ FrontPage สามารถสร้างรูปร่างของทั้งเว็บไซต์) หรือบันทึกเอกสาร Word ให้เป็น เวบเพจได้

โดยการใช้แม่แบบเว็บเพจ เมื่อคุณใช้แม่แบบเว็บเพจ Word จะทำให้คุณลักษณะที่ไม่ถูกสนับสนุนโดยเบราว์เซอร์เป้าหมายของคุณไม่พร้อมใช้งานเพื่อให้คุณไม่ต้องเป็นกังวลว่าการจัดรูปแบบของคุณจะมีลักษณะเช่นใดในเว็บเบราว์เซอร์ (เว็บเบราว์เซอร์: ซอฟต์แวร์ที่แปลแฟ้ม HTML เปลี่ยนรูปแบบให้เป็นเว็บเพจ และแสดงผลออกมา เว็บเบราว์เซอร์เช่น Microsoft Internet Explorer สามารถตามการเชื่อมโยงหลายมิติ ส่งผ่านแฟ้ม และเล่นแฟ้มเสียงหรือวิดีโอที่ฝังในเว็บเพจได้) เพิ่มชุดรูปแบบ (ชุดรูปแบบ: ชุดขององค์ประกอบที่ออกแบบรวมเพื่อให้ได้ลักษณะเอกสารของคุณ ด้วยการใช้สี แบบอักษร และรูปภาพ) แทรกแถบการเชื่อมโยง (แถบเชื่อมโยง: ชุดของปุ่มกราฟิกหรือข้อความที่แสดงแทนการเชื่อมโยงหลายมิติไปยังเพจต่างๆ ภายในรับทำเว็บไซต์ของคุณและไซต์ภายนอก) และใช้เฟรม (กรอบ: ชื่อเรียกหน้าต่างย่อยของเพจเฟรม กรอบจะปรากฏเป็นพื้นที่ของหน้าต่างหนึ่งในเว็บเบราว์เซอร์ซึ่งสามารถแสดงเพจได้ คุณสามารถเลื่อนหรือปรับขนาดของกรอบได้ และกรอบสามารถมีเส้นขอบได้เช่นกัน) เพื่อทำให้เว็บเพจของคุณเป็นแบบไดนามิก และน่าสนใจมากขึ้น เมื่อต้องการนำการจัดรูปแบบไปใช้กับหลายเพจอย่างรวดเร็ว คุณสามารถแนบ cascading style sheets (CSS) (Cascading Style Sheets (CSS): การประกาศไม่ว่าจะด้วยการฝังตัวในเว็บเพจหรือด้วยการจัดเก็บลงในแฟ้ม .css แยกไว้ต่างหากซึ่งจะเชื่อมโยงไปยังเว็บเพจและจะระบุลักษณะที่ปรากฏขององค์ประกอบต่างๆ ของ HTML) ได้ javascript:ToggleDiv(‘divExpCollAsst_2’)จากเอกสาร Word ที่มีอยู่แล้ว

บันทึกเอกสารทีมีอยู่แล้วเป็นเว็บเพจเพื่อทำให้เอกสาร Word ของคุณพร้อมสำหรับการตัดลอกไปยังเว็บหรืออินทราเน็ต (อินทราเน็ต : เครือข่ายภายในองค์กรที่ใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต (เช่น โพรโทคอลแบบ HTTP หรือ FTP) คุณสามารถค้นหาวัตถุ เอกสาร เพจ หรือปลายทางต่างๆ ในอินทราเน็ตได้โดยการใช้งานการเชื่อมโยงหลายมิติ)อย่างรวดเร็ว