นักขายระดับแนวหน้าเป็นผู้ที่มุ่งเน้นเป้าหมายอย่างจริงจัง ในทุกรายงานการศึกษาคุณภาพของการมุ่งเป้าหมาย ดูเหมือนว่า จะเชื่อมโยงกับความสำเร็จและการบรรลุเป้าหมายในระดับสูง นักขายที่มีรายได้สูงสุดจะรู้ล่วงหน้าว่า พวกเขาจะทำได้เท่าไหร่ในแต่ละสัปดาห์ แต่ละเดือน แต่ละไตรมาส และแต่ละปีหรือรู้ว่าต้องพบปะลูกค้าจำนวนเท่าไหร่ เพื่อบรรลุเปาหมายของการขายอีกระดับหนึ่ง เมื่อเขามีแผนชัดเจนว่า จะทำอย่างไรกับเงินรายได้ของพวกเรา

เป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการประสบความสำเร็จส่วนตัว ที่คุณจะต้องตัดสินว่า คุณตั้งใจทำรายได้เท่าไหร่กันในแต่ละปี หากคุณไม่ชัดเจนเกี่ยวกับเป้าหมายการทำรายได้ของคุณ กิจกรรมการขายจะขาดการมุ่งเน้น