การขายสินค้าออนไลน์ไม่ใช่เรื่องยากเลยแต่ที่ยากคือเราจะดึงดูดผู้บริโภคอย่างไรเพื่อให้สินค้าเราขายดีขึ้นและทำให้เว็บไซต์มีผู้เข้าชมใหม่ๆเพิ่มมากขึ้น

การตลาดออนไลน์ผ่าน-Facebook-Ads

กระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค

 1. ขั้นตอนก่อนการตัดสินใจซื้อ
 2. ขั้นตอนการซื้อจริง
 3. ขั้นตอนหลังการซื้อ

ประเภทของผู้บริโภคผ่านทางออนไลน์

 1.   ผู้บริโภคที่ต้องการประหยัดเวลา
 2.   ผู้บริโภคที่ต้องการหลีกเลี่ยงปัญหา
 3.   ผู้บริโภคที่มีหัวก้าวหน้า
 4.   ผู้บริโภคที่ชอบท่องแต่ไม่ชอบซื้อผ่านอินเทอร์เน็ต
 5.   ผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าที่จับต้องได้เท่านั้น
 6.   ผู้บริโภคที่ชอบแสวงหาสิ่งแปลกใหม่
 7.   ผู้บริโภคที่นิยมตรายี่ห้อ
 8.   ผู้บริโภคที่ชอบยกระดับคุณภาพชีวิต

ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อของผู้บริโภค

 1. ข้อเสนอที่เป็นประโยชน์
 2. การบริการส่วนบุคคล
 3. ความสะดวกสบาย
 4. บริการหลังการขาย