การขายสินค้าออนไลน์ไม่ใช่เรื่องยากเลยแต่ที่ยากคือเราจะดึงดูดผู้บริโภคอย่างไรเพื่อให้สินค้าเราขายดีขึ้นและทำให้เว็บไซต์มีผู้เข้าชมใหม่ๆเพิ่มมากขึ้นเมนู

 Consumer Buying Decision

กระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค

 • ขั้นตอนก่อนการตัดสินใจซื้อ
 • ขั้นตอนการซื้อจริง
 • ขั้นตอนหลังการซื้อ

ประเภทของผู้บริโภคผ่านทางออนไลน์

 •   ผู้บริโภคที่ต้องการประหยัดเวลา
 •   ผู้บริโภคที่ต้องการหลีกเลี่ยงปัญหา
 •   ผู้บริโภคที่มีหัวก้าวหน้า
 •   ผู้บริโภคที่ชอบท่องแต่ไม่ชอบซื้อผ่านอินเทอร์เน็ต
 •   ผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าที่จับต้องได้เท่านั้น
 •   ผู้บริโภคที่ชอบแสวงหาสิ่งแปลกใหม่
 •   ผู้บริโภคที่นิยมตรายี่ห้อ
 •   ผู้บริโภคที่ชอบยกระดับคุณภาพชีวิต

ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อของผู้บริโภค