หลักการทำงานของเครื่องปั๊มลม

A male air conditioner repairman is holding a freon cylinder and a pressure measurement sensor in his hand for air conditioning refilling. Master for the replacement of freons in air conditioners.

หลักการทำงานของเครื่องปั๊มลม (air compressor) แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ระบบลมและน้ำมัน

1. ระบบลม ลมจากภายนอกถูกดูดเข้าไปโดยผ่านไส้กรองอากาศ (AIR INTAKE FILTER)ของเครื่องปั๊มลม พวกฝุ่นละอองต่างๆจะถูกไส้กรองอากาศดักอยู่ ดังนั้นลมที่ผ่านเข้าไปจะเป็นลมที่ค่อนข้างสะอาดและจะผ่านไปยังลิ้นวาล์วเปิด-ปิด (INTAKE CONTROL VALVE) และเข้าไปยังตัวสกรู (AIR ENDS)  ลมที่ผ่านเข้าไปนี้จะถูกอัดจนเกิดแรงอัดถึง 7-9 kg/cm  ที่ส่วนนี้จะมีน้ำมันฉีดเข้ามาเพื่อหล่อลื่นช่องว่างและระบายความร้อนของลมที่ถูกอัด ลมที่มีแรงอัดกับน้ำมันจะผ่านไปยังถังแยกน้ำมัน (OIL SEPARATED TANK) เพื่อแยกน้ำมันกับลมออกจากกัน  เหลือแต่ส่วนที่เป็นละอองน้ำมันปนไปกับลมและผ่านไปยังที่ SEPARATOR ELEMENT (ระบบ) ดังนั้นที่ส่วนนี้ลมกับละอองน้ำมันจะถูกแยกออกจากกัน โดยน้ำมันจะถูก OIL SEPARATOR ดักไว้ ลมที่ผ่านไปจะมีปริมาณน้ำมันปนออกไปน้อยมาก และจะผ่านไปยังวาล์วปรับแรงดันลม (MINIMUM PRESSURE VALVE)ของเครื่องปั๊มลม เพื่อควบคุมแรงดันให้คงที่ หลังจากนั้นละจะผ่านไปยังรังผึ้ง (AFTER COOLER ) เพื่อระบายความร้อนให้เย็นลงและจ่ายไปยังจุดใช้งานต่างๆ

เมื่อปลายทางใช้ลมน้อยลงความดันในตัวแยกน้ำมัน (OIL SEPARATOR) จะต่ำลงจนถึงจุดที่ตั้งไว้ ลมจะผ่านไประบบอันโหลดเดอร์ และจะไปดันลิ้นวาล์วปิด-เปิด (SUCTION LOADER VALVE) ให้ปิด ดังนั้นภาวะนี้เครื่องปั๊มลมจะไม่มีการอัดลมจากภายนอก ไม่สามารถจะผ่านเข้าไปในตัวเครื่องปั๊มลมได้ เราเรียกสภาวะนี้ว่า “ช่วง UNLOAD”
เมื่อปลายทางใช้ลมมากขึ้นความดันในตัวแยกน้ำมัน (OIL SEPARATOR) จะต่ำลงจนถึงจุดที่ตั้งไว้ ลมจะไม่สามารถผ่านไปยังระบบอันโหลดเดอร์ ดังนั้นลิ้นปิด-เปิด ออกจากลมภายนอกจะผ่านเข้าไปยังเครื่องปั๊มลม ทำให้เกิดสภาวะอัดลมอีกครั้ง เราเรียกสภาวะนี้ว่า “ช่วง LOAD”

2. ระบบน้ำมัน เมื่อน้ำมันฉีดเข้าไปในตัวสกรู (AIR ENDS) แล้วจะปนกับลมออกมาผ่านตัวแยกน้ำมัน (OIL SEPARATOR) จากนั้นผ่านไปยังเทอร์โมวาล์วของเครื่องปั๊มลม ถ้าอุณหภูมิสูงน้ำมันจะไหลไปยัง OIL-COOLER แล้วผ่านไปยัง  OIL FILTER แต่ถ้าอุณหภูมิต่ำ น้ำมันจะไหลผ่านไปยัง OIL STRAINER แล้วไหลตรงไปยังตัวสกรูอีกครั้ง หมุนเวียนไปเรื่อยๆ

ขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ :: http://upeengineering.com/feature_details.php?fid=24