3

 1. ความสามารถในการเข้าถึงเว็บไซต์ 
  – รองรับการแสดงผลกับหน้าจอที่มีความละเอียดต่างกันได้หลายขนาด 
  – สามารถแสดงผลได้หลายบราวเซอร์ เลือกใช้ฟอนต์ที่เป็นมาตรฐาน (ไทย: Tahoma, MS Sans Serif, อังกฤษ: Arial, Times New Roman) 
  – เว็บทุกหน้าควรมีลิงค์กลับสู่หน้า Home Page
 2. ความเร็วในการเข้าถึงเว็บไซต์ 
  – ออกแบบเว็บโดยใช้หลักการเขียน HTML ที่สามารถแสดงส่วนบนของ หน้าเว็บโดยไม่ต้องรอให้หน้าเว็บโหลดหมดก่อน 
  – ขนาดไฟล์รูปภาพไม่ใหญ่จนเกินไป ปรับขนาดรูปให้เหมาะกับการแสดง ผลบนหน้าเว็บไซต์ 
  – เลือกใช้เว็บโฮสติ้งที่เร็ว สามารถเข้าใช้ได้เร็วทั้งในและต่างประเทศ 
  – หลีกเลี่ยงการใช้ไฟล์ Flash, ใส่เสียงเพลง
 3. ความเป็นเอกลักษณ์ 
  – การเลือกใช้สี 
  – การใช้ภาพประกอบ 
  – เนื้อหาที่ชัดเจน ตรงประเด็น
  – สะท้อนบุคลิกของธุรกิจ
 4. ใช้งานง่าย 
  – โลโก้ของร้านค้า
  – ควรให้อยู่ในตำแหน่งมุมบนซ้ายมือ 
  – คำอธิบายเว็บไซต์ ควรอยู่ติดกับโลโก้ 
  – เมนูที่ลิงค์ไปยังหน้าต่างๆ ของเว็บไซต์ (Navigation) ใช้งานได้ง่าย 
  – จัดเรียงลำดับการนำเสนอข้อมูลภายในเว็บไซต์ 
  – ทำ Sitemap เพื่อให้ผู้เข้าชมเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย
 5. เพิ่มความน่าเชื่อถือ 
  – ออกแบบให้สวยงาม ดูเป็นมืออาชีพ 
  – แสดงข้อมูลร้านค้า ที่อยู่ และการติดต่อให้ชัดเจน 
  – กรณีมีการขายสินค้าและส่งทางไปรษณีย์
  – ควรติดตั้งระบบ Tracking เพื่อให้ลูกค้าสะดวกในการตรวจสอบและติดตามสินค้าได้ 
  – แสดงเครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือ เช่น ISO, DBD Registered, DBD Verified