มีอุปสรรคหลักๆ อยู่สองประเภทในการขายและปิดการขาย อุปสรรคนี้เกี่ยวข้องกับจิตใจ นั่นคือ ความกลัวความล้มเหลว และความกลัวการปฏิเสธ

ความกลัวความล้มเหลวเป็นสาเหตุใหญ่ที่สุดของการล้มเหลว แต่ในความกลัวความล้มเหลวต่างหาก โอกาสของความล้มเหลว ความคาดหวังความล้มเหลว จึงทำให้คุณแกร่งและทำผลงานได้ไม่ดีพอ

ความกลัวความล้มเหลวเป้นความกลัวภายในจิตใต้สำนึกที่ก่อตัวขึ้นทุกครั้งแต่เยาว์วัย โดยปกติเป็นผลมาจากการวิจารณ์ในทางลบจากพ่อแม่หรือทั้งสองคน

เหตุใดลูกค้าจึงไม่ซื้อ

ความกลัวความล้มเหลวอยู่ในห้วงความคิดของลูกค้า หรือลูกค้ามุ่งหวัง  เป็นเหตุผลอันดับที่ 1 ที่อธิบายว่า เหตุใดลูกค้าจึงไม่ซื้อ ดังนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับการสร้างความไว้วางใจและความน่าเชื่อถือคือ การลดความกลัวของลูกค้าลงมาอยู่ในตำแหน่งที่ลูกค้าไม่ลังเล และยอมรับข้อเสนอของคุณ

วันธรรมดาของนักขาย

นักขายส่วนใหญ่ใช้เวลาตอนเช้าเพื่อเตรียมพร้อม ดื่มกาแฟ พูดคุยกับเพื่อนร่วมงาน อ่านหนังสือพิมพ์ จัดนามบัตรของตนเองให้เข้าที่เข้าทาง การพบปะเพื่อเสนอขายครั้งที่สองจะไม่เกิดขึ้น รอเวลาประมาณบ่ายโทง หรือบ่ายสอง หลังจากนักขายโดยทั่วไปเริ่มผ่อนคลายเวลาที่หมดไปกับหนังหน้างานอีกครั้ง

อย่าล้มเลิกเด็ดขาด

บางทีคุณสมบัติเพื่อความสำเร็จในการสร้างการขายที่เป็นพื้นฐานมากที่สุดก็คือความห้าวหาญและความพยายามอย่างไม่ลดละ เมื่อตื่นขึ้นมาต้องเผชิญกับความกลัวและความล้มเหลวและการปฏิเสธวันแล้ววันเล่า ต้องใช้ความกล้าหาญการหวนกลับมาอีกวันแล้ววันเล่า ต้องใช้ความเพียรพยายามอย่างไม่ลดถึงแม้จะลำบากและผิดหวังอย่างต่อเนื่อง