เครื่องสแกนลายนิ้วมือ คืออะไร?

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ (Fingerprint Scanner)

เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจสอบ และเก็บบันทึกอัตลักษณ์บุคคลชนิดหนึ่งผ่านการพิมพ์ลายนิ้วมือลงบนแผ่นสแกน จากนั้นเครื่องสแกนลายนิ้วมือจะเก็บสำรองข้อมูลลายนิ้วมือที่สามารถบ่งบอกได้ว่าเจ้าของลายนิ้วมือเป็นใคร อายุเท่าไหร่ สังกัดอะไร ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะได้รับการเก็บบันทึกจากการสแกนลายนิ้วมือครั้งแรกที่บุคคลดังกล่าวเข้าทำงานในองค์กรนั้น ๆ ดังนั้น เมื่อพิมพ์ลายนิ้วมือลงไป เครื่องสแกนจะทราบตัวตนของเจ้าของลายนิ้วมือทันที

การใช้งานเครื่องสแกนลายนิ้วมือ

เครื่องสแกนลายนิ้วมือสามารถนำไปใช้ได้ในหลายวัตถุประสงค์ ไม่ว่าจะเป็นการใช้เก็บประวัติบุคคลในงานด้านความมั่นคง หรือที่นิยมเป็นอย่างมากคือการใช้สำหรับบันทึกเวลาเข้า-ออก ในบริษัทหรือส่วนราชการต่างๆ ซึ่งพนักงงานจะต้องสแกนลายนิ้วมือระบุเวลาเข้า-ออกงาน เพื่อที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะได้ใช้ข้อมูลดังกล่าวในการประเมินศักยภาพในการทำงานของพนักงานได้อย่างเป็นกลาง โดยวัดจากผลงานดำเนินการเป็นหลัก ซึ่งเครื่องสแกนนิ้วมือลักษณะนี้ จะมีหลักการทำงานไม่ต่างจากเครื่องตอกบัตรในอดีต เพียงแต่ว่าสามารถเก็บข้อมูลได้มากยิ่งขึ้น รวมทั้งใช้เวลาน้อยลงในการบันทึกข้อมูล เพียงแค่พิมพ์ลายนิ้วมือลงไปบนเครื่องสแกนลายนิ้วมือเท่านั้นก็สามารถระบุตัวตนของเจ้าของลายนิ้วมือได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนั้น เครื่องสแกนลายนิ้วมือยังขึ้นชื่อในด้านความแม่นยำ สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ทันทีหากพบความผิดปกติในการเข้า-ออกงานของพนักงาน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการประกอบการในภาพรวมขององค์กรได้ดีมากขึ้นนั่นเอง

ขอขบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ :: https://www.1belief.com/article/fingerprint-profit/