เป็นระยะเวลาหลายปีมาแล้วที่องค์กรจำนวนมากใช้ระบบคอมพิวเตอร์ที่มีลักษณะเฉพาะของตนเองในการเชื่อมต่อข่าวสารภายในองค์กรของตนเองเข้ากับคอมพิวเตอร์ของลูกค้าและองค์กรคู่ค้า การเชื่อมโยงดังกล่าวมีราคาแพงมากและใช้มาตรฐานเทคโนโลยีที่ไม่แพร่หลายมากนัก

1

ระบบอินเทอร์เน็ตได้กลายเป็นระบบโครงสร้างภายในองค์กรที่ได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วสำหรับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เนื่องจากเป็นระบบที่นำเสนอเทคโนโลยีที่ง่ายต่อการเชื่อมโยงเข้ากับองค์กรธุรกิจอื่นรวมทั้งส่วนบุคคลและมีค่าใช้จ่ายที่ต่ำมาก  ระบบฯ ใช้เทคโนโลยีที่ง่ายและเป็นมาตรฐานที่สามารถนำไปใช้ได้ในทันทีโดยองค์กรต่าง ๆ โดยสามารถทำงานร่วมกับระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กรที่มีใช้งานอยู่แล้วได้เกือบทุกชนิด

องค์กรคู่ค้าสามารถสื่อสารถึงกันได้โดยตรงโดยไม่ต้องใช้สื่อตัวกลางและขั้นตอนการสื่อสารตัวกลางที่มีประสิทธิภาพต่ำทั้งหลายองค์กรสามารถจัดตั้งเว็บไซต์ (Web site) ที่ทำงานและพร้อมให้บริการแก่ลูกค้าได้ตลอดเวลา สำหรับสินค้าที่เป็นข้อมูลบางชนิด เช่น ซอฟต์แวร์ เพลง และวีดิทัศน์ สามารถที่จะจัดส่งให้แก่ลูกค้าผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ตได้ในทันที ผู้แทนจำหน่ายของสินค้าและบริการชนิดอื่นก็สามารถใช้ระบบอินเทอร์เน็ตในการเผยแพร่ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการของตน เช่น ราคาสินค้า ความหลากหลายของสินค้า ปริมาณที่มี และกำหนดการส่งสินค้า ระบบอินเทอร์เน็ตสามารถเข้ามาทดแทนหรือเข้ามาเสริมขีดความสามารถของสื่อชนิดเดิมสร้างช่องทางใหม่ในการดึงดูดลูกค้าหรือให้บริการลูกค้าซึ่งมิฉะนั้นแล้วอาจจะไปใช้บริการจากองค์กรอื่น ตัวอย่างเช่น บริษัทผู้ค้าหุ้นผ่านทางเว็บสามารถให้บริการแก่ลูกค้าที่ต้องการซื้อหรือขายหุ้นได้ในราคาที่ถูกกว่าโดยที่ลูกค้าไม่จำเป็นต้องไปเสียค่านายหน้าราคาแพงรวมทั้งค่าบริการต่าง ๆ เมื่อใช้บริการจากบริษัทผู้ค้าหุ้นแบบดั้งเดิม

สิ่งที่มีความสำคัญในระดับเดียวกันคือเทคโนโลยีระบบอินเทอร์เน็ตนำเสนอโครงสร้างภายในองค์กรสำหรับการทำธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์เนื่องจากเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีมาตรฐานต่าง ๆ สามารถนำมาใช้งานร่วมกันทำให้ข้อมูลสามารถไหลเวียนไปยังทุกส่วนขององค์กรได้อย่างราบรื่น เทคโนโลยีระบบอินเทอร์เน็ตเป็นทางเลือกมีค่าใช้จ่ายที่ต่ำมากและง่ายต่อการใช้งานในกิจกรรมร่วมระหว่างส่วนต่าง ๆ ในองค์กรมากกว่าการใช้ระบบเครือข่ายแบบอื่น ๆ ผู้บริหารสามารถใช้อีเมล์และความสามารถในการสื่อสารด้านอื่น ๆ ของระบบอินเทอร์เน็ตในการดูแลพนักงานจำนวนมากได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถบริหารงานหลักและงานย่อยในโปรเจ็ค และสามารถประสานการทำงานร่วมกันระหว่างทีมงานต่าง ๆ แม้ว่าจะอยู่ห่างกันคนละซีกโลกก็ตาม มาตรฐานระบบอินเทอร์เน็ตสามารถเชื่อมโยงระบบงานที่กระจายอยู่ตามสถานที่ต่าง ๆ เข้าด้วยกัน เช่น การสั่งซื้อสินค้าและการติดตามการนำส่งสินค้าซึ่งแต่เดิมมานั้นไม่สามารถที่จะสื่อสารระหว่างกันได้เลย ระบบอินเทอร์เน็ตยังสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งตัวแทนองค์กร เช่น ลดค่าใช้จ่ายในกิจกรรมระหว่างองค์กรกับบริษัทผู้ผลิตวัตถุดิบและบริษัทคู่ค้าอื่น ๆ ค่าใช้จ่ายในการเชื่อมโยงที่มีราคาถูกและมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางทำให้เทคโนโลยีระบบอินเทอร์เน็ตเป็นแรงผลักดันที่สำคัญที่อยู่เบื้องหลังการเติบโตอย่างรวดเร็วของการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และการเกิดขึ้นขององค์กรดิจิตอล

ดังนั้นการนำอินเทอร์เน็ตมาใช้ในงานธุรกิจ ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบธุรกิจเพิ่มขึ้นมาก อย่างที่เห็นว่าธุรกิจในปัจจุบัน ธุรกิจแทบเกือบทุกประเภทเริ่มมีการนำอินเทอร์เน็ตมาใช้งาน สรุปข้อดีได้ดังนี้

  1. รวดเร็ว ( High speed ) หากงานธุรกิจที่มีการเชื่อมโยงเข้ากับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การทำงานต่าง ๆ ก็จะสามารถทำได้รวดเร็วยิ่งขึ้น การเชื่อมโยงด้วยเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจะทำให้เสมือนว่าแหล่งข้อมูลทุกอย่างมารวมอยู่ในที่เดียวกัน เมื่อต้องการก็แค่เข้าไปค้นหาหรือทำการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ต้องการ ทั้งที่จริงแล้วในทางกายภาพข้อมูลเหล่านั้นอยู่คนละที่กันก็ตาม
  2. ประหยัด ( Economy ) การติดต่อสื่อสารหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลทางธุรกิจ ในสมัยก่อนอาจต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนมาก เนื่องจากอาจต้องเดินทางติดต่อเองหรือส่งหนังสือสั่งซื้อสินค้าต่าง ๆ หากการติดต่อนั้นเป็นคู่ค้าหรือพันธมิตรทางการค้าที่อยู่ไกลด้วยแล้ว ค่าใช้จ่ายก็จะมากตามไปด้วย ปัจจุบันการนำอินเทอร์เน็ตมาใช้การเสียค่าใช้จ่ายเหล่านั้นจะน้อยลง เพราะสามารถสั่งซื้อผ่านทางอินเทอร์เน็ต การส่งข้อมูลต่าง ๆ ก็ทำได้รวดเร็วขึ้น และไม่ต้องเดินทางเพื่อเจรจธุรกิจ เราสามารถอยู่ที่ทำงานและเจรจาผ่านอินเทอร์เน็ตโดยใช้เครื่องมือที่อำนวยความสะดวกต่าง ๆ ได้
  3. ไร้พรมแดน ( Anywhere ) การสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตไม่ได้เชื่อมโยงแค่เครือข่ายระดับท้องถิ่นหรือเครือข่ายระดับเมือง แต่มีการเชื่อมต่อข้ามประเทศ ข้ามทวีป โดยไม่มีพรมแดนทางกายภาพกั้น ทำให้เราสามารถที่จะติดต่อสื่อสารทำธุรกิจกันได้ทั่วโลก ไม่ว่าเราจะอยู่คนละทวีปหรือคนละซีกโลกก็ตาม
  4. ทุกเวลา ( Anytime ) การแลกเปลี่ยนข้อมูลทางธุรกิจนั้นเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นกลางวันหรือกลางคืน เพราะการติดต่อสื่อสารข้ามทวีปในเวลาเดียวกัน ทวีปหนึ่งอาจจะเป็นเวลากลางและทวีปหนึ่งอาจเป็นกลางคืน ณ เวลาเดียวกันจะเห็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลต่าง ๆ เกิดขึ้นอยู่ตลอด