เว็บไซต์ที่ถูกจัดเรียงเนื้อหาให้ชัดเจน มีผลดีต่ออันดับการค้นหาของเครื่องมือค้นหา

เว็บไซต์ที่ถูกจัดเรียงเนื้อหาให้ชัดเจน มีผลดีต่ออันดับการค้นหาของเครื่องมือค้นหา SimpleDifferent ช่วยคุณได้ แท็บเมนูด้านซ้าย ช่วยให้ผู้อ่านมองเห็นสิ่งที่ต้องการค้นหาได้ชัดเจน และสามารถคลิกหน้าต่อไปที่ต้องการได้ทันที ในแต่ละเมนูจะบอกตำแหน่งของเนื้อหาที่คุณได้จัดเตรียมไว้ ทำให้ผู้อ่านเข้าถึงและเข้าใจในเนื้อหานั้นได้ง่าย เพราะผู้อ่านจะทราบว่ากำลังอ่านเรื่องใดอยู่ จะคลิกเรื่องไหนต่อ... ...เนื้อหาไม่ซ้ำซ้อน เพิ่มความสะดวกแก่ผู้อ่าน ตัวคุณไม่ใช่ลูกค้า สร้างเว็บเพื่อตอบคำถามของผู้อ่าน ไม่ใช่สำหรับคุณ นี่เป็นหลัก พื้นฐานของการสร้างเว็บไซต์ การสร้างเว็บไซต์แบบตามใจฉันนั้น ไม่เป็นผลดีต่อเว็บไซต์ที่คุณสร้าง ควรคำนึงถึงความต้องการของผู้เข้าชมเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อการใช้เว็บไซต์ให้ได้ประโยชน์สูงสุด ระวังข้อผิดพลาดเมื่อเริ่มสร้างเว็บ เรียนรู้การสร้างและจัดการเนื้อหาให้ดี เพื่อเว็บไซต์ที่มีประสิทธิภาพ

SimpleDifferent ช่วยคุณได้

แท็บเมนูด้านซ้าย  ช่วยให้ผู้อ่านมองเห็นสิ่งที่ต้องการค้นหาได้ชัดเจน  และสามารถคลิกหน้าต่อไปที่ต้องการได้ทันที  ในแต่ละเมนูจะบอกตำแหน่งของเนื้อหาที่คุณได้จัดเตรียมไว้ ทำให้ผู้อ่านเข้าถึงและเข้าใจในเนื้อหานั้นได้ง่าย

ตัวคุณไม่ใช่ลูกค้า

สร้างเว็บเพื่อตอบคำถามของผู้อ่าน   ไม่ใช่สำหรับคุณ   นี่เป็นหลัก พื้นฐานของการสร้างเว็บไซต์ การสร้างเว็บไซต์แบบตามใจฉันนั้น ไม่เป็นผลดีต่อเว็บไซต์ที่คุณสร้าง ควรคำนึงถึงความต้องการของผู้เข้าชมเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อการใช้เว็บไซต์ให้ได้ประโยชน์สูงสุด ระวังข้อผิดพลาดเมื่อเริ่มสร้างเว็บ เรียนรู้การสร้างและจัดการเนื้อหาให้ดี เพื่อเว็บไซต์ที่มีประสิทธิภาพ