Author Archives

Archive of the posts written by author : Administrator.

เวลาที่ดีที่สุดสำหรับการขาย

ขายดี

นี่เป็นคำถามที่ดีสำหรับคุณ ตอนไหนเป็นเวลาที…

ความนับถือตนเองและการทำงานขาย

ขาย3

ยิ่งคุณชอบตัวเองในการเสาะหาลูกค้ามุ่งหวัง ก…

กลุ่มทักษะหลักที่ก่อให้เกิดผลลัพธ์

ขาย2

กลุ่มทักษะหลักที่ก่อให้เกิดผลลัพธ์ กุล่มทัก…

ลักษณะของนักขายมือทอง

สำเร็จ

มีคุณสมบัติบางประการ แบ่งแยกนักขายที่ประสบค…

ข้อได้เปรียบเชิงการแข่งขัน

success

แนวคิดในเรื่องข้อได้เปรียบเชิงการแข่งขัน คื…

error: Content is protected !!