หารายได้โดยไม่ต้องเสียเงินลงทุน

หารายได้โดยไม่ต้องเสียเงินลงทุน

การหารายได้มีหลายรูปแบบมากมายจะลงทุนน้อยหรื…

Search Engines คือ ?

Search Engines

การค้นหาข้อมูลบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่มีอ…

พื้นฐานของการสร้างเว็บไซต์

เว็บไซต์ที่ถูกจัดเรียงเนื้อหาให้ชัดเจน  มีผลดีต่ออันดับการค้นหาของเครื่องมือค้นหา  SimpleDifferent ช่วยคุณได้ แท็บเมนูด้านซ้าย  ช่วยให้ผู้อ่านมองเห็นสิ่งที่ต้องการค้นหาได้ชัดเจน   และสามารถคลิกหน้าต่อไปที่ต้องการได้ทันที  ในแต่ละเมนูจะบอกตำแหน่งของเนื้อหาที่คุณได้จัดเตรียมไว้ ทำให้ผู้อ่านเข้าถึงและเข้าใจในเนื้อหานั้นได้ง่าย   เพราะผู้อ่านจะทราบว่ากำลังอ่านเรื่องใดอยู่ จะคลิกเรื่องไหนต่อ... ...เนื้อหาไม่ซ้ำซ้อน  เพิ่มความสะดวกแก่ผู้อ่าน  ตัวคุณไม่ใช่ลูกค้า สร้างเว็บเพื่อตอบคำถามของผู้อ่าน   ไม่ใช่สำหรับคุณ   นี่เป็นหลัก พื้นฐานของการสร้างเว็บไซต์ การสร้างเว็บไซต์แบบตามใจฉันนั้น ไม่เป็นผลดีต่อเว็บไซต์ที่คุณสร้าง ควรคำนึงถึงความต้องการของผู้เข้าชมเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อการใช้เว็บไซต์ให้ได้ประโยชน์สูงสุด ระวังข้อผิดพลาดเมื่อเริ่มสร้างเว็บ เรียนรู้การสร้างและจัดการเนื้อหาให้ดี เพื่อเว็บไซต์ที่มีประสิทธิภาพ

เว็บไซต์ที่ถูกจัดเรียงเนื้อหาให้ชัดเจน มีผล…

ระบบข้อมูลข่าวสารทางการตลาด

ระบบข้อมูลข่าวสารทางการตลาด

ระบบข้อมูลข่าวสารทางการตลาด (Marketing Info…

เทคโนโลยีแบบสื่อประสม

778661

(multimedia) หมายถึงการใช้สื่อหลายแบบผสมกัน…

ความรู้เกี่ยวกับเว็บเพจ

HTML

ถ้าคุณเปิดเว็บเพจที่คุณบันทึกในรูปแบบ HTML …

แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศ

รับทำเว็บไซต์

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2524 ซึ่งเป็นปีที่บริษัทไอบี…

การทำตลาดออนไลน์ (E-commerce)

การทำตลาดออนไลน์ (E-commerce)

ปัจจุบันการทำธุรกิจ  E-commerce มีบทบาทสำคั…

การตลาดอิเล็กทรอนิกส์

การตลาดอิเล็กทรอนิกส์

การตลาดอิเล็กทรอนิกส์หมายถึง การดำเนินกิจกร…

การเปลี่ยนแปลงระบบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

การเปลี่ยนแปลงระบบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

ความก้าวหน้าทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ทำให้…

error: Content is protected !!