การค้นหาข้อมูลบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่มีอยู่เป็นจำนวนมาก ถ้าเราเปิดไปทีละหน้าจออาจจะต้องเสียเวลาในการค้นหา และอาจหาข้อมูลที่เราต้องการไม่พบ

การที่เราจะค้นหาข้อมูลให้พบอย่างรวดเร็วจะต้องใช้เว็บไซต์สำหรับการค้นหาข้อมูลที่เรียกว่า Search Engine Site

Search Engines

กลไกการทำงานของ Search Engines

  • ระบบการค้นหาของ Search Engines จะอ่านค่าตาม keyword ที่ผู้ค้นหากำหนดขึ้น  แล้วนำมาตรวจสอบกับเนื้อความใน  Home Page และหรือเว็บไซต์แต่ละเว็บไซต์
  • ซึ่ง เว็บไซต์ที่มีเปอร์เซ็นต์ของการ Match คำให้ตรงกับ Keyword นั้น ๆ ในระดับสูงก็อาจจะแสดงผลอยู่ในระดับต้น ๆ ของการค้นหา
  • ใช้หลักการค้นหา Text ที่พบในหน้า Home Page และ / หรือ Web Pages
  • ไม่ได้เป็นการรับรองว่า Web Site จะถูกจัดให้อยู่ในอันดับต้น ๆ แต่ทำให้ Search Engine ทำงานได้ง่ายและสะดวกขึ้น
  • รูปภาพ และ Text ที่ไม่สอดคล้องกับ Keyword ก็จะถูกมองข้ามไป