Search Engine Optimization หรือ SEO เป็นวิธีการปรับแต่งเว็บไซต์ให้ตรงกับหลักการค้นหาของเสริช์เอนจิ้น ซึ่งหากสามารถทำได้ จะทำให้ผลลัพธ์การค้นหาถูกจัดอยู่ในอันดับต้น ๆ

SEO

โดยวิธีการทำ SEO สามารถแบ่งเป็น 2 ส่วนที่ควรทำไปพร้อมกัน ได้แก่

  1. On Page Factor คือการปรับแต่งเว็บเพจให้ตรงกับหลักการค้นหาของเสิร์ชเอนจิ้น เช่น การปรับแต่งเนื้อหาของเว็บเพจให้มี คีย์เวิร์ด (Keyword) จำนวนมาก ๆ สอดคล้องเป็นเรื่องราวเดียวกัน และมีความทันสมัยตลอดเวลา และการทำแผนผังเว็บไซต์ (Site Map) เป็นต้น
  2. Off Page Factor เป็นเทคนิคการใช้ปัจจัยภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้องกับการปรับแต่งเว็บไซต์ของเจ้าของเว็บ เช่น การแลกลิงค์ (Link) กับเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาใกล้เคียงกัน และการสร้างประกาศซื้อ-ขายบนเว็บไซต์ต่าง ๆ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม แม้ว่าการทำ SEO จะเป็นวิธีทางการตลาดออนไลน์ที่อาจไม่ต้องใช้เงินลงทุน หรือใช้เงินลงทุนไม่สูงเท่าการทำ PPC แต่ก็เป็นเทคนิคที่ต้องอาศัยเวลากว่าจะเห็นผล รวมทั้งต้องใช้ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญของผู้ทำด้วย