ความแตกต่างระหว่างเครื่องสแกนลายนิ้วมือกับเครื่องตอกบัตร

Businessman Using Finger Print To Open Door.

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ลายนิ้วมือมีความเฉพาะบุคคล ป้องกันการสวมรอยหรือฝากให้คนอื่นบันทึกเวลาแทนได้
เครื่องตอกบัตร ฝากให้คนอื่นบันทึกเวลาแทนได้

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ เป็นเครื่องป้องกันความปลอดภัยไปในตัว ในการเปิดประตูเข้าออฟฟิศ
เครื่องตอกบัตร ไม่สามารถรักษาความปลอดภัยได้

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ข้อมูลที่บันทึกเป็นระบบดิจิตอล สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ง่ายดาย เข้าโปรแกรมคำนวณต่างๆ ได้ง่าย
เครื่องตอกบัตร ข้อมูลที่บันทึกเป็นระบบเอกสาร ทำให้เสียเวลาเก็บข้อมูล และเสียเวลาคำนวณข้อมูล

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ข้อมูลคำนวณโดยคอมพิวเตอร์ แม่นยำ ถูกต้อง
เครื่องตอกบัตร ข้อมูลคำนวณโดยมนุษย์ที่อาจเกิดความผิดพลาด (Human Error) ได้ง่าย

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ จัดเก็บข้อมูลง่าย ไม่ต้องใช้พื้นที่จัดเก็บ
เครื่องตอกบัตร จัดเก็บข้อมูลยาก ต้องใช้พื้นที่จัดเก็บ และเปลืองทรัพยากร

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ แก้ไขข้อมูลได้ยาก ข้อมูลเสียหายยาก ข้อมูลมีความปลอดภัยสูง
เครื่องตอกบัตร แก้ไขข้อมูลได้ง่าย ข้อมูลเสียหายง่าย ข้อมูลมีความปลอดภัยต่ำ

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ไม่ต้องใช้ทรัพยากรอื่นๆ เพิ่มเติม เพราะใช้ลายนิ้วมือของแต่ละบุคคลเป็นเครื่องยืนยันตัวตน
เครื่องตอกบัตร ต้องใช้ทรัพยากรอื่นๆ เพิ่มเติมตามจำนวนบุคคล เช่น กระดาษในการบันทึกเวลา

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ประหยัดงบประมาณในระยะยาว
เครื่องตอกบัตร ใช้งบประมาณเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในระยะยาว

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ข้อมูลสามารถส่งตรงไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ของฝ่ายบุคคลที่รับผิดชอบเรื่องนี้ได้โดยตรงเลย ไม่เสียเวลา
เครื่องตอกบัตร ข้อมูลไม่ส่งตรงไปยังฝ่ายบุคคลที่รับผิดชอบเรื่องนี้ได้โดยตรง ต้องเดินมาเอายังแหล่งข้อมูลเอง ทำให้เสียเวลาอย่างมาก

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ใช้เวลาในการประมวลผลข้อมูลรวดเร็ว
เครื่องตอกบัตร ใช้เวลาในการประมวลผลข้อมูลยาวนาน

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ สามารถเชื่อมต่อกับระบบอื่นๆ ได้ง่าย เชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตได้ง่าย รวมถึงระบบคลาวด์ (Cloud System) ที่กำลังเป็นเทรนด์นิยมที่กำลังมาสำหรับระบบการบันทึกเวลาทำงานของพนักงาน
เครื่องตอกบัตร ไม่สามารถเชื่อมต่อสู่ระบบดิจิตอล, ระบบอินเตอร์เน็ต, หรือระบบคลาวด์ (Cloud System) ได้

ขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ :: https://th.hrnote.asia/personnel-management/190711-finger-scanner-cloud-system/