ประโยชน์ของการใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือ

finger scanner for start and finish job

1. ป้องกันการลงเวลาแทนกันของพนักงาน การลงเวลาแทนกันของพนักงานนั้นจะทำให้องค์กรเสียผลประโยชน์ หากนำเครื่องสแกนลายนิ้วมือมาใช้งานแทนเครื่องตอกบัตร จะป้องกันการลงเวลาแทนกันได้ 100% เพราะโครงสร้างลายนิ้วมือไม่สามารถปลอมแปลงได้

2. สามารถอ่านลายนิ้วมือได้อย่างรวดเร็ว เครื่องสแกนนิ้วมือเป็นเครื่องบันทึกเวลาทำงานได้อย่างถูกต้องรวดเร็วแม่นยำเพียง 1-2 วินาที

3. ลดต้นทุนการใช้งาน เช่น กระดาษตอกบัตร หมึกเติม เอกสารการคำนวณเวลาการทำงาน เงินเดือนของพนักงาน  ระบบจะทำการเก็บข้อมูล คำนวณสถิติ และจัดทำเป็นรายงานสรุปเวลาทำงาน ขาด ลา มาสาย OT ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. ลดภาระฝ่ายบุคคล ฝ่ายบุคคลไม่ต้องเสียเวลารวบรวมข้อมูลของพนักงานแต่ละคนด้วยตัวเอง สามารถคำนวณและสรุปรายงานข้อมูลการทำงานได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้องและแม่นยำ

นอกจากนี้ เครื่องสแกนลายนิ้วมือ (finger scan) ยังสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับระบบควบคุมการเปิด – ปิดประตู ควบคุมการเข้าออกของพนักงาน Access Control ได้อีกด้วย ระบบนวัตกรรมใหม่ที่รวมเอา 2 ระบบการใช้งานเข้าไว้ในหนึ่งเดียว ถูกผสานกันอย่างลงตัว คุ้มค่าบนความปลอดภัยเพราะสามารถควบคุมจำกัดการเข้าออกของผู้ใช้งานได้

ปัจจุบัน เครื่องสแกนนิ้วมือในประเทศไทยนั้นมีมากมายหลายแบบเลยทีเดียว แต่แบบที่คุ้นๆ ตากันบ่อยและเป็นที่นิยมกันอยู่พอสมควรก็หน้าตาแบบนี้  มีทั้งแบบบันทึกลงเวลาทำงานเข้า-ออกของพนักงาน (finger scan time attendance system) และแบบที่ใช้บันทึกเวลาทำงานและระบบควบคุมประตูการเข้า-ออกของพนักงาน (finger scan time attendance and access control)

ขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ :: https://www.digitalict.com/detail/304/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87-%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD-%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99-%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%89—