ปั๊มลมโรตารี่

Air compressor on the white background.

ปั๊มลมโรตารี่ (rotary air compressor) เหมาะกับใช้งานคู่กับเครื่องไม้เครื่องมือลมต่างๆ ถ้าใช้งานทั่วๆ ไป ไม่ได้ใช้งานตลอดทั้งวันแบบพวกงานพ่นสีหรือปืนยิงตะปูลม ควรเลือกซื้อปั๊มลมโรตารี่เพราะให้จำนวนลมอยู่ตัวและต่อเนื่อง ด้วยว่าระบบนิวแมคเนติกซึ่งกำกับการทำหน้าที่ของมอเตอร์ให้ปริมาณลมคงที่และคงเส้นคงวา ขนาดย่อมกะทัดรัด เคลื่อนย้ายได้ง่าย ปั๊มลมโรตารี่ใช้งานร่วมกับเครื่องมือลมที่ใช้แรงผลักดันไม่มากนัก เช่น แม็กยิงหมุด เครื่องขัดกระดาษทราย ไขควงลม ปืนลมและเครื่องมือลมตระกูลต่างๆ

ข้อดีของปั๊มลมโรตารี่
1. ปั๊มลมด่วนทันใจ ใช้ช่วง 2-3 นาที ก็เต็ม
2. ขนาดเล็ก ไม่เปลืองอาณาบริเวณ / สะดวกในการเปลี่ยนที่
3. ปั๊มลมเต็มเร็วไว งานไม่ขาดระยะ ไม่ต้องรอลมลมนาน
4. มีความจุความจุถัง ให้เลือก 4 ขนาด คือ 25 , 30 , 40 และ 50 ลิตร
5. ประหยัด

ข้อเสียของปั๊มลมโรตารี่
1. เสียงดัง ร้อนไว
2. มอเตอร์มีรอบจัด ต้องหยุดพักเครื่องหลังจากใช้งานนานๆ
3. หัวสูบร้อนและผุพังไว ต้องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเรื่อยๆ
4. มีน้ำในถังมาก ต้องถ่ายออกประจำ

ขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ :: http://wituarmay81.hatenablog.com/entry/2016/06/22/151410