รับสอนภาษาอังกฤษ โดยครูชาวต่างชาติ

รับสอนภาษาอังกฤษ โดยครูชาวต่างชาติ

Native English Speaker (NES) / Non-Native (NNES)

โทร 089-5221546
มองหาครูฝรั่ง ครูชาวต่างชาติ
  ต้องที่ English fluency
communication บริการจัดหาครูชาวต่างชาติ สอนภาษาอังกฤษได้ทุกระดับชั้นนำของไทย

 

หากโรงเรียน สถาบัน และองค์กร กำลังประสบปัญหานี้…..

  • จ้างครูชาวต่างชาติ  แต่ไม่รู้จะสอนดี มีคุณภาพจริงไหม
  • อยากจ้างครูสอนภาษาอังกฤษ ระดับเจ้าของภาษา ไม่รู้จะไปหาที่ไหนดี
  • ตัดสินใจจ้างครูต่างชาติ แต่ไม่มีใบรับรองการสอนมาก่อน
  • หลังตกลงว่าจ้าง ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ตกลงกัน
  • ครูไม่มีการเอาใจใส่เด็กเท่าที่ควร
  • และสารพัดปัญหาในการเลือกครูชาวต่างชาติ

English fluency communication เราแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้

ที่นี่… เราให้บริการสอนภาษาอังกฤษโดยครูชาวต่างชาติ NES/NNES
English fluency communication เราเข้าใจทุกความต้องการของโรงเรียน องค์กร และหน่วยงานต่างๆ ที่ต้องการครูสอนภาษาอังกฤษ

ครูชาวต่างชาติของเรา สามารถสอนได้ทุกระดับระดับชั้น ตั้งแต่อนุบาล ประถม และมัธยม ไปจนถึง วัยทำงาน โดยการสอนจะมุ่งเน้นทักษะ ฟัง-พูด สนทนาเพื่อสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันได้อย่างมืออาชีพ
บริษัท อิงลิช ฟลูเอนซี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด  มั่นใจในศักยภาพของครูชาวต่างชาติ ที่เข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันกับทีมของเรา ครูทุกท่าน ได้ผ่านการคัดเลือก และได้รับการรับรองสำหรับสอนภาษาต่างประเทศ (TEFL) พร้อมสอนได้ทันที เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษได้อย่างแท้จริง