เครื่องสแกนลายนิ้วมือกับธุรกิจ

Valentine’s Day background with watercolor heart shape of fingerprints

Fingerprint คืออะไรและเข้ามามีบทบาทกับธุรกิจได้อย่างไร หลายท่านอาจจะกำลังสงสัยว่า Fingerprint คืออะไร นี้คือลายนิ้วมือที่ได้รับการถ่ายทอดผ่านทางพันธุกรรมมาตั้งแต่ยังอยู่ในครรภ์มารดา โดยมีโอกาสในการซ้ำกันน้อยมาก ทำให้ในระดับสากลจึงเลือกใช้ลายนิ้วมือเข้ามาเป็นตัวพิสูจน์บุคคลและต่อมาได้มีการนำเอามาใช้ในวงการธุรกิจมากยิ่งขึ้น

Fingerprint มีบทบาททางด้านธุรกิจอย่างไร
เครื่องตรวจสอบลายนิ้วมือที่ได้รับการพัฒนาและนำเอาเทคโนโลยีทางด้านชีวภาพ, เทคโนโลยีทางด้านการแพทย์, เทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์, และเทคโนโลยีทางด้านคณิตศาสตร์ มาทำการเก็บค่าสถิติโดยใช้งานร่วมกันเพื่อใช้ตรวจพิสูจน์อัตลักษณ์ในการแสดงความเป็นตัวตนของแต่ละบุคคล และได้ถูกนำมาพัฒนาเพื่อให้รองรับต่อการเติบโตทางด้านธุรกิจ ทำให้อุปกรณ์เหล่านี้เข้ามามีบทบาทสำคัญเป็นอย่างมากกับทุกองค์กรธุรกิจ

ความน่าเชื่อถือของ Fingerprint
ทำไมลายนิ้วมือของแต่ละคนถึงแตกต่างกัน เนื่องจากที่บริเวณปลายนิ้วมือของมนุษย์ จะประกอบด้วยลักษณะลายนิ้วมือเป็นเส้น 2 ลักษณะ คือ เส้นนูน (Ridges) และ เส้นร่อง (Furrows) ซึ่งเส้นทั้ง 2 ลักษณะนี้จะอยู่สลับกันไปตลอด ทำให้เกิดเป็นตำหนิและลายเส้นต่างๆบนปลายนิ้ว เช่น เส้นตรง เส้นโค้ง จุด เส้นแตก เส้นวกกลับ เส้นเวียน เส้นขาด เส้นทะเลสาบ เป็นต้น เส้นเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เกิดจากการเส้นทั้ง 2 มาพบกัน ทำให้ในแต่ละบุคคลมีลายนิ้วมือที่แตกต่างกันออกไป

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ทำงานอย่างไร
หลักการทำงานของเครื่องสแกนเริ่มต้นตั้งแต่การอ่านลายนิ้วมือเข้ามาเก็บไว้ในหน่วยความจำถาวรโดยผ่านการประมวลผลก่อนแล้วจึงทำการเก็บข้อมูลนั้นไว้ภายในตัวเครื่องเพื่อเป็นแม่แบบลายนิ้วมือของแต่ละบุคคล หลังจากนั้นเมื่อมีการสแกนลายนิ้วมือ หัวอ่านของเครื่องจะทำการอ่านลายนิ้วมือของบุคคล แล้วนำมาประมวลผลเทียบกับแม่แบบลายนิ้วมือเพื่อลงเวลาแทนเครื่องตอกบัตรในสมัยก่อน
ปัจจุบันนี้เครื่องสแกนได้เข้ามามีบทบาทที่สำคัญทางด้านธุรกิจเป็นอย่างมาก เนื่องจากความสามารถของตัวเครื่องเองที่สามารถสแกนได้อย่างรวดเร็ว มีความเสถียร ถูกต้อง แม่นยำ ทำให้ลดปัญหาในเรื่องของการตอกบัตร หรือการลงเวลาแทนกันของพนักงานได้เป็นอย่างนี้ เครื่องสแกนจึงเป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่สำคัญในสำนักงาน

ขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ :: https://www.topfingerscan.com/fingerprint-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3/