เครื่องสแกนลายนิ้วมือ มีประโยชน์อย่างไร

Hands show the fingerprint scanner screen to access personal user online.

ปัจจุบันบริษัทและหน่วยงานจำนวนมาก หันมาใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือ เนื่องจากมีประโยชน์มากมายหลายประการ ดังนี้

เครื่องสแกนลายนิ้วมือมีความแม่นยำ รัดกุม รวดเร็ว โรงงานหรือบริษัทบางแห่งมีพนักงานจำนวนมากที่ต้องเข้างานพร้อมกัน การใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือจะช่วยให้การพิมพ์ลายนิ้วมือเข้า-ออกงานนั้นเป็นไปอย่างรวดเร็ว แน่นอนมากกว่าระบบการตอกบัตรในอดีตที่ต้องใช้เวลานานมาก ทำให้เสียเวลาในการทำงานลงไป นอกจากนั้น เครื่องสแกนลายนิ้วมือยังสามารถเก็บข้อมูลการเข้า-ออกงานได้อย่างแม่นยำรัดกุม ไม่สามารถโกงได้ เนื่องจากต้องใช้ลายนิ้วมือของพนักงานพิมพ์ลงไปบนเครื่องเท่านั้น จึงนับว่าเครื่องสแกนลายนิ้วมือเป็นหัวใจสำคัญที่ช่วยพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลในองค์กรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึงช่วยลดเวลาที่ต้องสูญเสียไปจากการเข้าแถวตอกบัตรเข้างาน ไปเสริมให้มีเวลาในการทำงานมากขึ้นนั่นเอง

สามารถรองรับคนได้เป็นจำนวนมาก จุดเด่นอีกประการหนึ่งของเครื่องสแกนลายนิ้วมือ คือ ศักยภาพในการรองรับการพิมพ์ลายนิ้วมือจำนวนมาก เนื่องจากสามารถเก็บรักษาข้อมูลไว้ได้จำนวนมาก ในขณะที่เครื่องตอกบัตรแบบดั้งเดิมสามารถรองรับพนักงานได้เพียงไม่กี่พันคนเท่านั้น ในทางกลับกัน เครื่องสแกนลายนิ้วมือกลับรับได้มากถึงหลายหมื่นคนในแต่ละวัน ด้วยเหตุนี้ บริษัท ส่วนราชการ หรือโรงงานขนาดใหญ่จึงเลือกที่จะใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือในระบบบริหารงานบุคคลมากกว่าเครื่องตอกบัตร นอกจากนั้น ยังไม่ต้องเป็นกังวลว่าเครื่องจะเสียหายเพราะปริมาณผู้ใช้งานที่มากเกินไปอีกด้วย

เก็บข้อมูลทุกอย่างในไฟล์ดิจิทัล ในปัจจุบัน การเก็บฐานข้อมูลในรูปแบบกระดาษนั้นถูกลดความสำคัญลงไป เนื่องจากต้องใช้พื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูลและต้องมีการดูแลรักษาอย่างใกล้ชิด ด้วยเหตุนี้ บริษัทชั้นนำจำนวนมากจึงยกเลิกการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลในรูปแบบกระดาษ แล้วหันไปสร้างฐานข้อมูลดิจิทัลหรือ Cloud ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลของพนักงานได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งเครื่องสแกนลายนิ้วมือในปัจจุบันก็ถูกออกแบบมาให้สามารถรองรับเทคโนโลยีและตอบโจทย์ความต้องการในการลดการใช้งานกระดาษดังกล่าว ทำให้เพียงแค่พนักงานพิมพ์ลายนิ้วมือลงไปบนเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ข้อมูลดังกล่าวก็จะถูกส่งไปยังคอมพิวเตอร์หรือ Cloud ของฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่จำเป็นต้องมาคีย์ข้อมูลจากกระดาษให้เสียเวลา

เครื่องสแกนลายนิ้วมือมีความน่าเชื่อถือสูง นอกจากความรัดกุม ปลอดภัย และสะดวกรวดเร็วแล้ว เครื่องสแกนลายนิ้วมือยังส่งผลต่อภาพลักษณ์ความน่าเชื่อถือขององค์กรได้เป็นอย่างดี เนื่องจากบริษัทหรือส่วนราชการที่ลงทุนใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือแทนเครื่องตอกบัตรธรรมดานั้น ย่อมแสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล ผู้ที่เข้ามาทำธุรกิจหรือหน่วยงานภายนอกเข้ามาเห็นก็จะให้ความเชื่อถือองค์กรดังกล่าวมากยิ่งขึ้น เนื่องจากเป็นองค์กรที่ปรับตัวเข้ากับความเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย พยายามใช้เทคโนโลยีมาปรับการบริหารงานให้ทันสมัย สอดคล้องกับเทรนด์ร่วมสมัยนั่นเอง

ขอขอบคุณข้อมูลจากกเว็บไซต์ :: https://www.1belief.com/article/fingerprint-profit/