เทรนด์ธุรกิจที่น่าสนใจ ปี 2024

ในโลกที่ธุรกิจมีการแข่งขันกันอย่างเข้มข้น เจ้าของกิจการที่จับกระแสเทรนด์ของผู้บริโภคได้นั้น ย่อมเป็นผู้ที่เข้าถึงการเปลี่ยนแปลงของเทรนด์ธุรกิจ ปี 2024 ที่จะเกิดขึ้นได้อย่างใกล้ชิดมากกว่า ซึ่งเทรนด์ธุรกิจที่น่าสนใจเหล่านี้จะเป็นตัวช่วยสำคัญในการวางแผนกำหนดทิศทางธุรกิจในปีนี้ และจะนำมาทั้งยอดขาย รายได้และการเติบโตของธุรกิจ รวมไปถึงการสร้างความได้เปรียบต่อคู่แข่งในตลาดนั้นๆ ได้อีกด้วย โดยเทรนด์ธุรกิจที่น่าสนใจในปี 2024 มีดังนี้

1. ธุรกิจสินค้ารักษ์โลก

เป็นเทรนด์ธุรกิจที่ถูกประเมินไว้ในปี 2024 นี้ นอกจากสินค้าและบริการที่ธุรกิจมอบให้กับผู้บริโภคแล้ว ผู้ประกอบการควรให้ความสำคัญกับโลกและสิ่งแวดล้อมให้มากขึ้นด้วย ไม่ว่าจะเป็นการลดปริมาณขยะ การสนับสนุนบรรจุภัณฑ์ที่สามารถรีไซเคิลได้ รวมถึงการใช้พลังงานหมุนเวียนด้วยเช่นกัน


2. สินค้าเพื่อสุขภาพและความงาม

ผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอผ่านเรื่องราวที่ตอบโจทย์ให้กับผู้บริโภคที่รักสุขภาพนั้น ยังคงเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความต้องการมาก และมากยิ่งขึ้นอีกในปี 2024 นี้ เช่น บรรจุภัณฑ์ที่ลดการสัมผัส กรรมวิธีที่ลดการปนเปื้อน ทั้งในรูปแบบของอาหารเสริม บริการด้านสุขภาพ หรือธุรกิจที่กระตุ้นให้ผู้คนใส่ใจในด้านสุขภาพ


3. ธุรกิจที่ตอบรับกับสังคมผู้สูงอายุ

จากข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติบอกว่า อายุเฉลี่ยของคนไทยเริ่มมีแนวโน้มที่สูงมากขึ้น แต่ในขณะเดียวกันกลุ่มคนเหล่านั้นไม่ได้มีไลฟ์สไตล์ที่เหมือนในยุคก่อนๆ และมีศักยภาพในการทำสิ่งต่างๆ มากขึ้นด้วย รวมถึงการดูแลสุขภาพตัวเองเป็นอย่างดีด้วย ดังนั้นธุรกิจจึงควรให้ความสนใจในสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตของคนสูงวัย ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในไลฟ์สไตล์ หรือผลิตภัณฑ์และบริการในรูปแบบอื่นๆ


4. เทรนด์ธุรกิจที่ลดช่องว่างระหว่าง Gen ให้น้อยลง

เทรนด์ธุรกิจที่มีลักษณะเฉพาะ จะยิ่งช่วยให้ตอบสนองต่อกลุ่มผู้บริโภคในทุกๆ Gen มากยิ่งขึ้น เพราะความแตกต่างของผู้บริโภคในแต่ละ Gen ที่ตอบสนองต่อสินค้าหรือบริการกำลังลดลงเรื่อยๆ หรือพูดง่ายๆ ว่า ไม่ว่าวัยไหนๆ ก็มีความกล้าเป็นตัวของตัวเองมากขึ้น และเป็นตัวของตัวเองมากกว่าที่จะตามกระแสสังคมเหมือนสมัยก่อนๆ ดังนั้นธุรกิจที่มีความเป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง จะดึงดูดและตอบโจทย์ให้กับผู้บริโภคได้มากยิ่งขึ้น


5. เทรนด์ความปลอดภัยจากการใช้ Ai

ธุรกิจที่สามารถจับเทรนด์อย่างการนำเทคโนโลยี Ai เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสินค้าหรือบริการ การพัฒนาศักยภาพ หรือการบริหารคนในองค์กร อาทิเช่น การนำมาใช้งานร่วมกับระบบบริหารจัดการภายในธุรกิจ การวิเคราะห์ความต้องการของกลุ่มลูกค้า การจัดเก็บข้อมูลที่เป็นความลับได้อย่างเป็นระเบียบและปลอดภัย และการนำ Ai เข้ามาใช้โดยไม่ทำให้เกิดการเลิกจ้างหรือละเมิดสิทธิบางอย่างของมนุษย์ รวมถึงผลกระทบต่างๆ ของเทคโนโลยีที่มีต่อธุรกิจก็ตาม จะยิ่งสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคในยุคนี้ได้ง่ายขึ้นและได้เปรียบทางการตลาดมากขึ้น เพราะเทรนด์ธุรกิจด้าน Ai กำลังได้รับการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องและมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นด้วยเช่นกัน


6. Pet Parents เทรนด์ธุรกิจสำหรับคนรักสัตว์

สิ่งที่ผู้ประกอบธุรกิจควรให้ความสนใจมากขึ้นอีก คือ รูปแบบการบริการต่างๆ ที่สามารถรองรับกลุ่มคนที่มีสัตว์เลี้ยง และผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ตอบโจทย์กับคนรักสัตว์เลี้ยง อาทิเช่น ธุรกิจร้านอาหารก็ควรจะต้องมีการอนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้ามาด้วยพร้อมกับมาตรการป้องกันที่ไม่รบกวนกลุ่มลูกค้าที่ไม่มีสัตว์เลี้ยงด้วย เพราะเทรนด์ของผู้บริโภคที่เป็นคนรักสัตว์เลี้ยงกำลังเพิ่มมากขึ้น และนอกจากสัตว์เลี้ยงธรรมดาอย่างสุนัขหรือแมวแล้วที่เป็นที่นิยมแล้ว ก็ยังมีสัตว์เลี้ยงชนิดอื่นที่กำลังได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นตามมา เช่น งู แฮมสเตอร์ กระต่าย ชินชิล่า ชูการ์ไกลเดอร์ เต่า กบ นกยูง เป็นต้น


สรุปเทรนด์ธุรกิจน่าสนใจปี 2024


เทรนด์ธุรกิจที่น่าสนใจปี 2024 ที่ได้กล่าวมานั้น เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่จะเกิดขึ้นเท่านั้น และอาจจะมีเทรนด์ธุรกิจใหม่ๆ เกิดขึ้นตามสถานการณ์หรือปัจจัยแวดล้อมอื่นๆ อีกมากมาย หากว่าผู้ประกอบการที่คิดจะลงทุนหรือวางแผนให้กับธุรกิจ ควรพิจารณาถึงแนวโน้มและเทรนด์ในด้านอื่นๆ ประกอบด้วย เช่น HR Trend 2024 รวมถึงความพร้อมที่จะต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับเทรนด์ที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยเช่นกัน

 

 

ที่มา www.humansoft.co.th