แหล่งเงินทุนระยะสั้นดีกว่าแหล่งเงินทุนระยะยาวจริงหรือ?

Close up,Hand putting money coins stack in saving money and growing business concept.

แหล่งเงินทุนระยะสั้น (เงินทุนหมุนเวียนในระยะสั้น) จะดีกว่าแหล่งเงินทุนระยะยาว ก็ต่อเมื่อผู้ประกอบการใช้แหล่งเงินทุนระยะสั้นกับค่าใช้จ่ายถูกประเภท

แหล่งเงินทุนระยะสั้น ถูกออกแบบมาให้เหมาะสำหรับการใช้เพื่อหมุนเวียนในกิจการ วัตถุประสงค์ก็เพื่อการใช้จ่ายในช่วงระยะเวลาสั้นๆ มักเป็นเงินจำนวนไม่ใหญ่มาก กิจการสามารถจ่ายคืนเงินได้ภายในระยะเวลาสั้นๆ เช่น กิจการต้องการใช้เงินทุนระยะสั้นในการ จ่ายเงินเดือน หรือหมุนเวียนในบริษัท เป็นต้น

และด้วยความคล่องตัวของการจัดหาแหล่งเงินทุนระยะสั้น แหล่งเงินทุนในลักษณะนี้มักไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน หมายความว่า แม้ผู้ประกอบการจะไม่มีสินทรัพย์จำพวก อาคาร ที่ดิน มาใช้ค้ำประกันสินเชื่อระยะสั้น ก็สามารถทำเรื่องกู้เงินเพื่อมาลงทุนได้จากแหล่งเงินทุนระยะสั้นนั่นเอง

ยกตัวอย่างเช่น การใช้เงินทุนระยะสั้น อย่าง เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร ที่มีลักษณะคือ มีวงเงินไม่สูงมาก หากเทียบกับเงินกู้ระยะยาวเพื่อการลงทุน และมีอัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างแพง กิจการใช้เงินทุนระยะสั้นในการซื้อวัตถุดิบ ในเวลาไม่นาน เมื่อกิจการขายสินค้าได้มีรายได้ ก็สามารถนำเงินไปจ่ายคืนเพื่อปิดยอด เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารได้อย่างรวดเร็ว

การที่ผู้ประกอบการเลือกใช้เงินทุนระยะยาวในการจัดซื้อวัตถุดิบ โดยส่วนมากเงินทุนระยะยาวมักมีกำหนดระยะเวลาครบกำหนดที่แน่นอน วงเงินกู้มักมีจำนวนที่มาก หากวงเงินที่กู้ออกมาไม่ได้นำมาใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ ก็เท่ากับว่ากิจการต้องจ่ายดอกเบี้ยในส่วนของเงินกู้ที่ไม่ได้ใช้อีกด้วย ถือเป็นการใช้เงินทุนผิดประเภทนั่นเอง

ขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ :: https://www.moneywecan.com/short-term-financing/